Sunday, September 18, 2011

Bersama Mazlan Aliman

Sebahagian yang hadir bergambar bersama Mazlan Aliman yang datang ke Sandakan dalam rangka kerja membangkitkan isu-isu tanah rakyat Sabah . Tg. Hj. hadi yang sepatutnya hadir bersama terpaksa membatalkan  kehadirannya kerana ada jemputa khas dari negara Iran.